LOGIN      
Concert      
힙플쇼  
 
Shining Ground Vol.19
일시 | 2011.11.26 (토) PM 6시 조회 | 2,737
장소 | 홍대 앞 클럽 DD 댓글 |
주최/주관 | SHINING GROUND 추천 | 2  
분류 | 라이브콘서트
관람시간 |
미성년자 |  가능 
입장가격 | ₩ 1,000 ~ 10,000
출연진 | 에시리, A-TEAM, EgoBomb, MVP & BINK-Time, Zan Dark, Future Heaven, Arahan
URL | http://hiphopplaya.com/live/
공유 |
2011.11.26 토
Shining Ground, 수험생을 위한 천원 이벤트 공연 펼친다.


19회째를 맞이하는 11월 26일(토요일),
뮤지션과 관객의 거리가 제일 좁은 SG에서 수험생들을 위한 천원 이벤트를 준비하고 이번주도 뜨거운 공연을 진행한다.

볼트릭스 출신의 솔로 랩퍼 에시리, Jolly V와 DL의 A-team, West coast의 흥취를 전하는 MVP, 옛날 MP시절의 스나이퍼를 연상시키는 Zan Dark와 스나이퍼 사운드의 극강 흡입력 -EgoBomb, 열정과 실력을 담은 앨범을 준비중인 아라한, 이번주부터 새로이 SG에 합류한 Future Heaven이 SG무대를 달군다.

특별히 이번 SG에서는 저번주에 이어 수능을 치루고 여유를 즐기고 있을 수험생들을 위한 ‘천원 이벤트’를 실시한다. 수시등으로 수능이 끝났음에도 불구하고 스트레스를 받고 있을 수험생들은 입장시에 수험표를 제시하면 이번 SG 공연을 단돈 천원에 즐길 수 있다.
SG측에서는 “그동안 고생했을 수험생들과 힙합 공연에 목말라있는 모두를 위한 SG가 이번수험생 이벤트의 목적”이라고 전해왔다.
관객들과 대화하며 즐기는 힙합 공연, 최고의 사운드와 다양한 색깔의 뮤지션들을 만날 수 있는 샤이닝 그라운드는 매주 토요일 6시 반에 시작하며, 예매 없이 현매 10000원에 입장한다.

"토요일날 만나는 만원의 행복 Shining Ground. 그러나 만원인데 이유는 없다. 자격이 있는 뮤지션들이 철저한 준비 끝에 무대에 서고 있고 훌륭한 사운드 시스템과 조명, 현장에서 10년 이상을 뛰어온 전, 현직 뮤지션들이 스텝으로 공연을 진행하는 것이 한번 SG에 왔던 이들을 꾸준히 오게 만드는 원동력이다. 눈에 띄는 홍보를 하지 않는 까닭은 이러한 SG의 저력을 믿고 있기 때문이다.“ -Shining Ground-

[11/26] Shining Ground Vol.19 @ Club DD

공연 일시 : 2011년 11월 26일 토요일 PM6:30 (6시 부터 입장 시작)
공연 장소 : 홍대 앞 클럽 DD
주최/주관 : SHINING GROUND
입장료 : 현매 / 10,000원 (예매는 진행하지 않습니다.) / 당일 수험표 지참자 1,000원
입장밥법 : 선착순 입장
문의처 : SHINING GROUND (e-mail: onesun1117@hanmail.net)

Line up : 에시리, A-TEAM, EgoBomb, MVP & BINK-Time, Zan Dark, Future Heaven, Arahan

from. Shining Ground
몇십명의 함성이 몇백명 이상의 함성처럼 들리는 곳이 있습니다.  
살아있는 음악과 사람이 있는곳, SG에서 확인하세요.  


 
에시리
 
A-TEAM
 
Future Heaven
Animato - MC겸 프로듀서. DJ shine이 운영하던 클럽 벨리에서 전속 MC로 활동. 넉살 a.k.a 4age - MC. 수차례 랩배틀에서 패배한 경험과 거리랩퍼로 활동.
 
Arahan
댓글 30  
 
()  ·  2014.11.25, 06:21 PM    
1tcYiP <a href="http://xkadgrtczmxs.com/">xkadgrtczmxs</a>, [url=http://buzkepiikdbd.com/]buzkepiikdbd[/url], [link=http://efodcfujegsu.com/]efodcfujegsu[/link], http://pnfbtuhnpmri.com/
 
 
()  ·  2014.11.25, 08:09 PM    
hEo3Vl <a href="http://hixkkakwxdml.com/">hixkkakwxdml</a>, [url=http://bubbbbublyla.com/]bubbbbublyla[/url], [link=http://euavehbyvzyb.com/]euavehbyvzyb[/link], http://cumfdnwtkvcq.com/
 
 
()  ·  2014.11.26, 02:48 AM    
FyYAyJ <a href="http://kojnixdvvmet.com/">kojnixdvvmet</a>, [url=http://rfzdpnwwevcp.com/]rfzdpnwwevcp[/url], [link=http://fkdbglktcgkm.com/]fkdbglktcgkm[/link], http://tirbuaxtwgor.com/
 
 
()  ·  2014.11.26, 09:18 AM    
FQDVxY <a href="http://bqawapxcwhhq.com/">bqawapxcwhhq</a>, [url=http://bkjfgnbbzpjt.com/]bkjfgnbbzpjt[/url], [link=http://woqtpojraopx.com/]woqtpojraopx[/link], http://mfyzoljokqbc.com/
 
 
()  ·  2014.11.26, 09:06 PM    
NVO9jr <a href="http://mdajzjujvnkd.com/">mdajzjujvnkd</a>, [url=http://pwufymlpqmru.com/]pwufymlpqmru[/url], [link=http://mzsmqvitrvbf.com/]mzsmqvitrvbf[/link], http://ocbfzwyxjccv.com/
 
 
()  ·  2014.11.26, 11:57 PM    
3bfR51 <a href="http://idhwmakpgblf.com/">idhwmakpgblf</a>, [url=http://qrjpkmuegdte.com/]qrjpkmuegdte[/url], [link=http://jtjpvlqrwjre.com/]jtjpvlqrwjre[/link], http://sgwuyqymnrzg.com/
 
 
()  ·  2014.11.27, 01:53 AM    
DgUfjM <a href="http://sjjvlgzawcdq.com/">sjjvlgzawcdq</a>, [url=http://tabjgouvexgl.com/]tabjgouvexgl[/url], [link=http://ezvejrnlhslh.com/]ezvejrnlhslh[/link], http://xrrdhvvcezyg.com/
 
 
()  ·  2014.11.27, 01:21 PM    
vzzj6j <a href="http://uhmtgkrbznuz.com/">uhmtgkrbznuz</a>, [url=http://agquugpycinc.com/]agquugpycinc[/url], [link=http://vnyhpuzwfuzt.com/]vnyhpuzwfuzt[/link], http://sepyekzjpvwz.com/
 
 
()  ·  2014.11.27, 02:05 PM    
MzAoN3 <a href="http://bmneznaigbhz.com/">bmneznaigbhz</a>, [url=http://uedynkxbablb.com/]uedynkxbablb[/url], [link=http://epnkhynubkji.com/]epnkhynubkji[/link], http://gnzpjrzwzwqy.com/
 
 
()  ·  2014.11.29, 04:35 AM    
EzIEny <a href="http://maxwwwkjcazc.com/">maxwwwkjcazc</a>, [url=http://zyxokfsnsljp.com/]zyxokfsnsljp[/url], [link=http://bibouctghxoi.com/]bibouctghxoi[/link], http://vpevblupnaca.com/
 
 
()  ·  2014.11.29, 10:37 AM    
KccAxR <a href="http://ezmflvoszkye.com/">ezmflvoszkye</a>, [url=http://mfbrqccrnpcp.com/]mfbrqccrnpcp[/url], [link=http://dclxdpvqfrey.com/]dclxdpvqfrey[/link], http://dpbaqfruqezu.com/
 
 
()  ·  2014.11.29, 12:45 PM    
caoJgY <a href="http://rfkuwjamicnq.com/">rfkuwjamicnq</a>, [url=http://gxhbdkygmonk.com/]gxhbdkygmonk[/url], [link=http://immqqnrwshox.com/]immqqnrwshox[/link], http://jwhtaabgmmrv.com/
 
 
()  ·  2014.11.29, 08:02 PM    
3Scxky <a href="http://xsdfbnckzavb.com/">xsdfbnckzavb</a>, [url=http://wgsyphqoiwvu.com/]wgsyphqoiwvu[/url], [link=http://rmvwuhimpddc.com/]rmvwuhimpddc[/link], http://ujwcznadshrf.com/
 
 
()  ·  2014.11.29, 08:39 PM    
VZgR0h <a href="http://joitbwwirmny.com/">joitbwwirmny</a>, [url=http://ydidvlberhin.com/]ydidvlberhin[/url], [link=http://ovmpjnckdjwz.com/]ovmpjnckdjwz[/link], http://cenhmgwalanw.com/
 
 
()  ·  2014.11.30, 02:44 AM    
hO42VZ <a href="http://ftlwoarvurlu.com/">ftlwoarvurlu</a>, [url=http://jcijuugzifdg.com/]jcijuugzifdg[/url], [link=http://csftkhegcoza.com/]csftkhegcoza[/link], http://ahdlddlmuhqy.com/
 
 
()  ·  2014.11.30, 08:01 AM    
Q7hMEa <a href="http://jogyrnopwhvm.com/">jogyrnopwhvm</a>, [url=http://pgiejqoxbdbz.com/]pgiejqoxbdbz[/url], [link=http://adlsxexjrtgg.com/]adlsxexjrtgg[/link], http://mfkzeqrhroio.com/
 
 
()  ·  2014.11.30, 11:19 AM    
CAifFQ <a href="http://okccqvqfzhai.com/">okccqvqfzhai</a>, [url=http://bdomxmyyfiit.com/]bdomxmyyfiit[/url], [link=http://tyrfiftipmnn.com/]tyrfiftipmnn[/link], http://yauyjvpggpof.com/
 
 
()  ·  2014.11.30, 12:05 PM    
8V4nxC <a href="http://glfnegojdxjr.com/">glfnegojdxjr</a>, [url=http://pvrmyojktpat.com/]pvrmyojktpat[/url], [link=http://wjlrnmffqbrx.com/]wjlrnmffqbrx[/link], http://yrrattunkjrj.com/
 
 
()  ·  2014.11.30, 01:02 PM    
wEFpou <a href="http://gywjpqizdldw.com/">gywjpqizdldw</a>, [url=http://bvjbsmkmdkok.com/]bvjbsmkmdkok[/url], [link=http://hhpfaxujadss.com/]hhpfaxujadss[/link], http://tpepljtwuqwr.com/
 
 
()  ·  2014.11.30, 07:27 PM    
2kJ2Z9 <a href="http://jvtbzaoxkuoi.com/">jvtbzaoxkuoi</a>, [url=http://mgnxyovzfqav.com/]mgnxyovzfqav[/url], [link=http://fqjgnpvmhnia.com/]fqjgnpvmhnia[/link], http://ggnmoovarpib.com/
 
 
()  ·  2014.12.01, 01:43 AM    
33GWlS <a href="http://oecovymqryaa.com/">oecovymqryaa</a>, [url=http://lafbtugwrvpu.com/]lafbtugwrvpu[/url], [link=http://rjwiumkeaxea.com/]rjwiumkeaxea[/link], http://tqwkjubmgynh.com/
 
 
()  ·  2014.12.01, 12:01 PM    
pDDTO1 <a href="http://kofekrvbmrlc.com/">kofekrvbmrlc</a>, [url=http://jtucabsbpdpb.com/]jtucabsbpdpb[/url], [link=http://omcsjlxqltbs.com/]omcsjlxqltbs[/link], http://pidacfrmlstl.com/
 
 
()  ·  2014.12.01, 06:10 PM    
GOiu2n <a href="http://fnwwnnxnvhwx.com/">fnwwnnxnvhwx</a>, [url=http://afuqpthceweo.com/]afuqpthceweo[/url], [link=http://fsxbmaomkvci.com/]fsxbmaomkvci[/link], http://aagnipgrddgw.com/
 
 
()  ·  2014.12.02, 12:13 AM    
Qb5avt <a href="http://dadrxxowdiuq.com/">dadrxxowdiuq</a>, [url=http://gcclsnhxcuyy.com/]gcclsnhxcuyy[/url], [link=http://swrhzswxydpx.com/]swrhzswxydpx[/link], http://wzwqvnripucc.com/
 
 
()  ·  2014.12.02, 12:52 AM    
ULvq4Z <a href="http://pchomgubiail.com/">pchomgubiail</a>, [url=http://ytfrrvphncni.com/]ytfrrvphncni[/url], [link=http://vfrwtkpmlbis.com/]vfrwtkpmlbis[/link], http://ykxmargwqypw.com/
 
 
()  ·  2014.12.02, 02:53 PM    
39YejE <a href="http://wztgdxhcyurv.com/">wztgdxhcyurv</a>, [url=http://reevkgjmuctr.com/]reevkgjmuctr[/url], [link=http://elopypbrjmcc.com/]elopypbrjmcc[/link], http://kwawgcgaphkj.com/
 
 
()  ·  2014.12.02, 11:05 PM    
KqMT2P <a href="http://ofypqndnetvh.com/">ofypqndnetvh</a>, [url=http://sfdhkgjqgqqj.com/]sfdhkgjqgqqj[/url], [link=http://msmdklojvzhs.com/]msmdklojvzhs[/link], http://cpctwgcqecih.com/
 
 
()  ·  2014.12.02, 11:13 PM    
diUZKD <a href="http://wfcdondicpby.com/">wfcdondicpby</a>, [url=http://zazoyqgrffzo.com/]zazoyqgrffzo[/url], [link=http://ukltbcvtjtzr.com/]ukltbcvtjtzr[/link], http://eqrpcmljepcd.com/
 
 
()  ·  2014.12.03, 12:16 AM    
r5NEc5 <a href="http://gbvnlokwweiw.com/">gbvnlokwweiw</a>, [url=http://awtggtgrlvqh.com/]awtggtgrlvqh[/url], [link=http://irrfsddtkgns.com/]irrfsddtkgns[/link], http://qwpgahigtcvi.com/
 
 
()  ·  2014.12.03, 12:30 AM    
1OcorD <a href="http://deskvaigtcjo.com/">deskvaigtcjo</a>, [url=http://wnzmazfgnvwz.com/]wnzmazfgnvwz[/url], [link=http://mobtvgwricez.com/]mobtvgwricez[/link], http://cgwvfgtuaehe.com/
 
로그인  
 
▲ TOP
  힙플쇼
정렬순서 : 최신날짜순
   전체 (0)  ·  콘서트/공연 (0)  ·  파티 (0)  ·  기타 (0) 달력형식으로 보기   
  힙합플레이야쇼 49 - 식케이 [FLIP] 콘서트 #힙플쇼  HIPHOPPLAYA SHOW VOL.49 - SIK-K [FLIP] CONCERT
일시 : 2016.9.9 (금) PM 8 -
장소 : KT&G 상상마당 라이브홀 (홍대)
가격 : ₩ 33,000 ~ 44,000
출연 : SIK-K
 
6,524 views
콘서트
 가능 
  힙합플레이야쇼 - 넉살과 허클베리피 #힙플쇼  HIPHOPPLAYA SHOW VOL.48
일시 : 2016.7.9 (토) PM 6 -
장소 : KT&G 상상마당 라이브홀
가격 : ₩ 44,000 ~ 55,000
출연 : 넉살, Huckleberry P
 
5,188 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2016  힙합플레이야 페스티벌 2016 #힙플페 #힙플쇼
일시 : 2016.4.9 (토) PM 1 -
장소 : 서울 한강 난지공원
가격 : ₩ 77,000 ~ 88,000
 
14,548 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW VOL.47  힙플쇼47 : 러브존스 레코즈 런칭 스페셜   [2]
일시 : 2014.12.19 (금) PM 8 -
장소 : 에반스라운지
가격 : ₩ 30,000 ~ 35,000
출연 : 쿠마파크 / 영바이닐즈 / 데미안 / 팔로알토 / 진보 / 소울다이브 / 스네키챈 / 배선용
 
17,574 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW WEEKEND : DAY 3  힙플쇼 위켄드 셋째 날   [149]
일시 : 2014.11.2 (일) PM 5 -
장소 : 블루스퀘어
가격 : ₩ 66,000 ~ 77,000
출연 : Just Music, Swings, Vasco, GIRIBOY, C Jamm, 천재노창, Blacknut, GRAY, LOCO, DinDin, Olltii, IRON
 
29,118 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW WEEKEND : DAY 2  힙플쇼 위켄드 둘째 날   [129]
일시 : 2014.11.1 (토) PM 5 -
장소 : 블루스퀘어
가격 : ₩ 66,000 ~ 77,000
출연 : DOK2, The Quiett, YDG, Paloalto, B-Free, Okasian, Reddy, Keith Ape
 
49,424 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW WEEKEND : DAY 1  힙플쇼 위켄드 첫째 날 : 벅와일즈 스페셜   [128]
일시 : 2014.10.31 (금) PM 8 -
장소 : 블루스퀘어
가격 : ₩ 66,000 ~ 77,000
출연 : Buckwilds, JTONG, FANA, psycoban, Ignito, 기린, Vida Loca, 한해, GIRIBOY, Geeks, Louie, ZICO, Andup, gganmo, Ugly Duck, TakeOne, DJ Wegun, DJ Dopsh
 
40,901 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW VOL.46  힙플쇼 46 : 3 LABEL SPECIAL   [88]
일시 : 2014.9.20 (토) PM 5 -
장소 : 예스24 무브홀
가격 : ₩ 38,000 ~ 45,000
출연 : Paloalto, B-Free, Huckleberry P, Okasian, Reddy, Jerry.k, Rico, SLEEQ, Deepflow, Wutan, BUGGY, Don Mills
 
32,590 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW 2014 PART 2  힙플쇼 2014 파트2   [61]
일시 : 2014.8.15 (금) PM 5 -
장소 : AX-KOREA
가격 : ₩ 66,000 ~ 77,000
출연 : DOK2, The Quiett, Beenzino, Simon D (Simon Dominic), SOUL DIVE, Zion.T, DJ soulscape, Second Session, 윤석철, CRUSH, Kumapark
 
92,312 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW VOL.45  힙플쇼 45 : R&B SPECIAL   [4]
일시 : 2014.7.26 (토) PM 5 -
장소 : 예스24 무브홀
가격 : ₩ 38,000 ~ 45,000
출연 : Ra.D, CRYBABY, Boni, 40, Mayson the Soul
 
32,387 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW VOL.44  힙플쇼 44 : NEW BLOOD SPECIAL   [21]
일시 : 2014.6.28 (토) PM 5 -
장소 : 예스24 무브홀
가격 : ₩ 38,000 ~ 45,000
출연 : CRUSH, LOCO, GIRIBOY, C Jamm, Olltii, illinit X i11evn, 넉살, Legit Goons
 
44,011 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW 2014 PART 1  힙플쇼 2014 PART 1   [26]
일시 : 2014.3.15 (토) PM 5 -
장소 : UNIQLO-AX
가격 : ₩ 66,000 ~ 77,000
출연 : Dynamic Duo, Swings, GIRIBOY, Zion.T, CRUSH, GRAY, LOCO, ELO, Kebee, Minos, RHYME-A-, Noise Mob, Eluphant, DJ Son, C Jamm
 
54,381 views
콘서트
 가능 
  HIPHOPPLAYA SHOW 2013  힙플쇼 2013   [40]
일시 : 2013.12.28 (토) PM 5 -
장소 : UNIQLO-AX
가격 : ₩ 55,000 ~ 66,000
출연 : 에픽 하이, 가리온, DOK2, Beenzino, SOUL DIVE, DJ Juice, Paloalto, B-Free, Huckleberry P, Evo, Okasian, Reddy, KID ASH, DJ 짱가, JTONG, FANA, Ugly Duck, TakeOne, DJ Wegun, C Jamm, Olltii, DJ KENDRICKX and more
 
65,802 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 43  YANKIE - 'LOST IN MEMORIES' SPECIAL   [60]
일시 : 2011.3.19 (토) PM 6 -
장소 : 홍대 클럽 코쿤
가격 : ₩ 25,000 ~ 30,000
출연 : yankie, 2WinS, Akira, BORNKIM, Crucial Star, DJ Friz, Mellow, MYK, Paloalto, Supreme Team, Unique One, DOK2 & Double K
 
51,627 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 42  DOK2 & DOUBLE K 'Flow 2 Flow'   [41]
일시 : 2011.2.18 (금) PM 7 -
장소 : 홍대 V_HALL
가격 : ₩ 30,000 ~ 35,000
출연 : DOK2 & Double K, B-Free, Beenzino, Bizzy, MR.GORDO, J.KILL, Paloalto, DOK2 & RADO, Swings, The Quiett, yankie
 
50,711 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 41  Verbal Jint with psycoban 'go easy 0.5'   [43]
일시 : 2011.2.6 (일) PM 6 -
장소 : 홍대 클럽 DGBD
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : Verbal Jint,psycoban, JA/GIANT, Jazzyfact, Swings,DISCO YAMA
 
37,761 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 40  DOUBLE K 60 MINUTES SPECIAL   [13]
일시 : 2010.8.29 (일) PM 6 -
장소 : 홍대 V-HALL
가격 : ₩ 20,000 ~ 30,000
출연 : Double K with MOVEMENT CREW & MORE
 
25,727 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 39  가리온 60 MINUTES SPECIAL   [16]
일시 : 2010.8.28 (토) PM 6 -
장소 : 홍대 V-HALL
가격 : ₩ 20,000 ~ 30,000
출연 : 가리온, Soul Steady Rockers, KEEPROOTS,두 사람, ONESUN, Eluphant, B-Free, 88kids
 
27,295 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 38  J'KYUN SPECIAL   [20]
일시 : 2010.7.24 (토) PM 6 -
장소 : 홍대 V-HALL
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Paloalto, B-Free, 화나, Nastyz, Fresh Boyz, All That, Ra.D, J, Minos, Electroboyz, , Marco
 
33,673 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 37   [33]
일시 : 2010.6.19 (토) PM 6 -
장소 : 홍대 V-HALL
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : MYK, Dumbfoundead, DOK2, The Quiett, Double K, B-Free, Hot Clip, 방사능
 
34,682 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 10th Anniversary Special Part.1   [71]
일시 : 2010.4.17 (토) PM 6 -
장소 : AX-KOREA
가격 : ₩ 33,000 ~ 55,000
출연 : Epik High, Supreme Team, Dead'P, Deepflow, junggigo, Soulman, Minos, The Quiett, SOUL DIVE, Rim Shot, B-Free, Basick, Paloalto, Defconn, DOK2, 조PD, Vasco, Double Deck, Joe Brown, DJ Son, 방사능
 
43,143 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 36  Swings - Growing Pains Special   [37]
일시 : 2010.3.13 (토) PM 6 -
장소 : 홍대 ROLLING HALL
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Swings, The Quiett, Verbal Jint, Hot Clip (Beatbox DG & Beenzino),Double Deck, BeatBox 은준
 
25,581 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 35  Special Collabo   [26]
일시 : 2010.1.23 (토) PM 6 -
장소 : 홍대 V-HALL
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : SOUL DIVE, junggigo, Minos, Paloalto, Soulman, Cloudancer, DJ Juice, 방사능
 
22,346 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 34  씨알레코드 취랩 스페셜   [45]
일시 : 2009.11.7 (토) PM 3 -
장소 : 홍대 CLUB VERA
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : 취랩,Ziei,Gangsoo,Ssancho,NODO ,라마,MC 스나이퍼,아웃사이더, L.E.O, Mc BK,Deegie,Naachal ,Rhymer,원썬
 
41,499 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 33  Supreme Team Special   [52]
일시 : 2009.10.10 (토) PM 6 -
장소 : 압구정 예홀
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Supreme Team, 도끼, 방사능,Beenzino (with Beatbox DG),Double Deck (TKO + DJ 짱가),Swings, 0CD
 
25,278 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 32  Jiggy Fellaz Special   [26]
일시 : 2009.9.12 (토) PM 6 -
장소 : 압구정 예홀
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Carlos, Vasco, Maniac, Untouchable, Baby Khan, Big Tray, Joe Brown, Marco, Duckdap, Deepflow, Woo-Side, Annie.J, Basick, innovator, 45RPM, Sleepy 여친, N.EYE & JjunGoon, Fresh Boyz, 서연, 화영, Kirbytrap
 
21,406 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 31  P'SKOOL SHOWCASE   [13]
일시 : 2009.8.22 (토) PM 6 -
장소 : 압구정 예홀
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : P'skool, Naachal, Issac Squab, Deap'P, Double Trouble, B-Free, 방사능,Double Deck (TKO + DJ 짱가)
 
20,478 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼30  'Just Hip-Hop' / Naacahl & Issac Squab + Artisan Beats & Minos Double Showcase   [26]
일시 : 2009.7.11 (토) PM 6 -
장소 : 압구정 예홀
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Naacahl & Issac Squab, Artisan Beats & Minos, Blazers (Mild Beats & Deepflow), Kebee, e.via, Deegie, INC, 방사능, 넋업사니, Zito, XL
 
28,054 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼29  Epik High Special   [34]
일시 : 2009.4.11 (토) PM 6 -
장소 : 압구정 YE-HALL
가격 : ₩ 30,000 ~ 35,000
출연 : Epik High, TBNY, L.E.O, FANA, Born Kim, Pento, Rocky L & J-Tong, Double Trouble
 
24,784 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼28  Nuol 'The Mission' Special   [83]
일시 : 2009.1.31 (토) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 18,000 ~ 25,000
출연 : Nuol, Verbal Jint, Soulman, Yujin, 배치기, Minos, Swings, Arom (from Bubble Sisters), Paloalto, Bizniz aka young GM, Fantastik Dos, Sool J, Outsider
 
28,144 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼27  Redemption   [66]
일시 : 2009.1.17 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 30,000 ~ 35,000
출연 : Dok2, Bizzy, Beatbox DG, Dynamic Duo, D.N.G(Dzell & Gordo), Supreme Team, TBNY, junggigo & Special Guests
 
31,163 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼26  P-type and The Musium Double Showcase   [10]
일시 : 2008.12.27 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 30,000 ~ 35,000
출연 : P-type, The Musium Project, Deegie, Issac (of Show How), Minos, Paloalto, LEO KEKOA, 낯선, Dead'P, Nuoliunce, 정인, Ali, Heritage, Soulman, 유미, 김태훈, Fantastik Dos, junggigo aka cubic
 
22,329 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼25  Amoeba Culture Special
일시 : 2008.11.8 (토) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000
출연 : Dynamic Duo, Supreme Team, 0CD, TBNY, Hybrefine, Fantastik Dos, INC, Rocky L & J-Tong
 
11,643 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼24  Pe2ny 'Alive Soul Cuts Vol.1' Showcase
일시 : 2008.8.30 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Tablo, Mithra, Yankie, Kebee, The Quiett, Paloalto, 넋업사니, Minos, Rhyme-A-, Rim Shot, Akira, Basick
 
13,112 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼23  Supreme Team Special
일시 : 2008.7.19 (토) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 2,500
출연 : Supreme Team, Leo Kekoa, Dok2, Jerry.k, Beatbox DG, Swings, 0CD
 
11,354 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼22  with 2nd Seoul World DJ Fest
일시 : 2008.5.4 (일) PM 5 -
장소 : 한강시민공원 난지지구 잔디마당
가격 : ₩ 20,000
출연 : Epik High, Kebee, The Quiett, RhymeBus, E-Sens, Simon Dominic & BeatBoxDG, Primary & Mild Beats(with Nastyz), 넋업샨&강산여울(with 샛별, DJ Juice), Project Z, Swings
 
14,174 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼21
일시 : 2008.4.5 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Leo Kekoa, E-Sens, Simon Dominic, BeatBox DG, Joe Brown, Basick, Revenance, Minos, Mighty Mouth, Urbanalog, Fantastik Dos, Swings, Rim Shot
 
12,845 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼20
일시 : 2008.3.1 (토) PM 4 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : 가리온, 45rpm, P-Type, TBNY, Minos, Marco, Jerry.K, Project Z, Primary & Mild Beats
 
11,885 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼19
일시 : 2007.11.18 (일) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : Drunken Tiger, Vasco, Insane Deegie, Kebee, Minos, Sound Makers
 
8,842 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼18
일시 : 2007.9.29 (토) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : DYNAMIC DUO, Trespass, Kebee, Supreme Team, Homeboy Show
 
10,498 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼17
일시 : 2007.5.12 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : T, TBNY, Verbal Jint, DJ Jun, Soulman & Minos, DJ Schedule-1, Bust This
 
11,740 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼16  Jiggy Fellaz Xclusive' Showcase
일시 : 2007.3.10 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 20,000 ~ 25,000
출연 : 각나그네, Dead'P, Untouchable, Joe Brown, 247, Vasco, Simon Dominic, New Dynasty, 9C, E-Sens, The Quiett, Los Payasos, Deepflow, MYK, Leo Kekoa, Dynamic Duo, Dok2, Junggigo, C-Luv, Simo, Wimpy, Zagun
 
13,723 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼15  Soul Company Special
일시 : 2007.2.24 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : Kebee, The Quiett, Loquence, Rhyme-A-, Planet Black, DC, Fana, Mad Clown, DJ Silent, DJ Wegun, Humorous 3
 
13,355 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼14  BigDeal Special
일시 : 2007.2.11 (일) PM 4 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 10,000 ~ 15,000
출연 : Addsp2ch, Mild Beats, Ignito, Dead'P, Dynamite, Marco, Deepflow, Nextplan, Verbal Jint, DJ Jun, Koonta & Nuoliunce
 
11,101 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼13
일시 : 2007.1.27 (토) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : Trespass, One Sun, Verbal Jint & Kjun, DJ JUN, Nodo, Maslo, Azzy, JJK
 
10,409 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼12  IF 'More Than Music' Special
일시 : 2006.12.24 (일) PM 4 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : IF, Humorous 3, Maximum Crew, TBNY, The Quiett, Kebee, Junggigo
 
10,930 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼11  Paloalto & The Quiett Special
일시 : 2006.11.25 (토) PM 5 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : Paloalto, The Quiett, I.F, Sama-D, Brown Hood, 화나, Soulman, E-Sens, 도끼
 
10,385 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼10
일시 : 2006.10.29 (일) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : Trespass, 배치기, Koonta & Nuoliunce, Square, Side-B, The Quiett, Jerry K, Shin-B, Bust This
 
10,671 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼 Special  갈색극단 of Brownhood
일시 : 2006.9.30 (토) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : Brown Hood, Koonta, 화나, The Quiett, Eluphant, 도끼, 넋업사니, Born Kim, Julsam, 샛별
 
11,817 views
콘서트
 가능 
  힙플쇼9
일시 : 2006.9.16 (토) PM 6 -
장소 : 서울 홍대앞 Club Catch
가격 : ₩ 15,000 ~ 20,000
출연 : Trespass, Leo Kekoa, P-Type, Rhymebus, Ignito, Dead'P, Primary Skool, Dialogue, Flow-A-
 
9,760 views
콘서트
 가능 
  Searched : 58   ( page 1/2 ) [1] 
 
        힙플쇼  
공연정보 등록/이벤트/예매 진행에 관련된 문의사항은 이곳을 클릭해주세요. (업체/뮤지션)
 
로그인
최근 일주일간 많이 본 기사
HIPHOPPLAYA
SERVICES
힙합플레이야
힙플스토어
힙플쇼
힙플라디오
힙플어워즈
오픈마이크
공연예매
MAGAZINE
뉴스
공연정보
인터뷰
코멘터리
기획기사
패션
보도자료
SNS
ALBUM
한국힙합 앨범
한국R&B 앨범
외국힙합 앨범
외국R&B 앨범
앨범 캘린더
아티스트
VIDEO
비디오
비디오(예전)
MIXTAPE
믹스테잎
COMMUNITY
게시판
STORE
앨범CD
공연티켓
패션
카테고리
브랜드
세일
▲ TOP  
HIPHOPPLAYA                                                                      
(주)제뉴인뮤직 · 대표이사 : 김용준 · 개인정보관리책임자: 김대형 · E-MAIL: hiphopplaya@gmail.com
· 사업자등록번호: 105-87-56135 · 통신판매업신고번호: 제2011-서울마포-0810호 · 온라인음악서비스제공업신고번호 : 제2009-1호
· 서울시 마포구 상수동 262-1 리버힐빌딩 5층 (우: 121-828) · 대표전화: 02-335-7311 · 스토어문의전화: 02-335-7314 · FAX: 02-335-7312
Copyright ⓒ 2000-2019 Hiphop Playa.Com. All rights reserved.   [ 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 사이트맵 | 광고/제휴문의 | 고객센터 ]